با هم می آموزیم زندگی با کوه ها را

کوهنوردی تنها یک ورزش نیست ، یک سبک زندگیست بیشتر بخوانید
آخرین گزارش برنامه ها

آخرین گزارش برنامه های اجرا شده توسط باشگاه خانه کوهنوردان تهران در بخش قابل مشاهده است . برای مشاهده بیشتر گزارش برنامه ها به مخش مربوطه مراجعه کنیدبرنامه های هفته جاری

این برنامه ها در طول هفته جاری در خانه کوهنوردان تهران اجرا خواهد شد

قله روته ورزشی

1398/08/24 - یک روزه روزه

-
آخرین آخبار و مقالات

آخرین گزارش برنامه های اجرا شده توسط باشگاه خانه کوهنوردان تهران در بخش قابل مشاهده است . برای مشاهده بیشتر گزارش برنامه ها به مخش مربوطه مراجعه کنید

جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان

1398/08/18
مشاهده

جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان

1398/08/15
مشاهده

صعود قله آمادآبلام

1398/08/09
مشاهده

روز جهانی مربی

1398/08/08
مشاهده

جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان

1398/08/01
مشاهده

قبولی دوره مربیگری برف و یخ

1398/08/01
مشاهده

اکتشاف غار جوجار

1398/07/30
مشاهده

جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان تهران

1398/07/27
مشاهده

صعود موفقیت آمیز قله آیلندپیک

1398/07/26
مشاهده

مسابقات دوی کوهستان کشور ترکیه

1398/07/23
مشاهده

تبریک جهت قبولی دوره دیواره نوردی

1398/07/22
مشاهده

جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان

1398/07/21
مشاهده

جشنواره گشایش مسیر دیواره فیروزکوه

1398/07/20
مشاهده

جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان

1398/07/17
مشاهده

قابل توجه دوستان علاقه مند به غارنوردی

1398/07/16
مشاهده

جشنواره گشایش مسیر دیواره فیروزکوه

1398/07/14
مشاهده

جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان

1398/07/13
مشاهده

تقویم سه ماهه فصل پاییز

1398/07/13
مشاهده

جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان

1398/07/09
مشاهده

قبولی در دوره مربیگری درجه سه دو و میدانی

1398/07/08
مشاهده