تجلیل از تیم صعود خط الراس دماوند به آزادکوه

1398/02/11

تجلیل از تیم صعود خط الراس دماوند به دارآباد
به سرپرستی نیما اسکندری

با حضور نمایندگان باشگاه خانه کوهنوردان : سرکار خانم پسندیده و آقای جنانی 


آبوم تصاویرمطالب مرتبط