اهدای نشان سیمرغ

1398/06/07

دومین همایش سراسری اهدای نشان سیمرغ استان قزوین. تقدیر از سرکار خانم فریده نیکزاد جهت موفقیت به اتمام طرح سی و یک قله مرتفع سی و یک استان کشور باشگاه خانه کوهنوردان تهران


آبوم تصاویرمطالب مرتبط