جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان

1398/06/07

جلسه ۱۲ شهریور ماه 
سه شنبه ۱۳۹۸
باشگاه خانه کوهنوردان تهران 
ساعت۱۹:۰۰ دقیقه بدین شرح برگزار میگردد:🔽

📌گزارش قله بزمچال
توسط : آقای یوسفی زادگان

📌 شبی خاطره انگیز با آقای محمود نظریان  (افغان )پیشکسوت کوهنوردی 
(از خاطرات مهیج قدیمی ، تا زنده ماندن در سانحه سقوط با هلی کوپتر بر روی یخچال سیوله در حین امداد و نجات)آبوم تصاویرمطالب مرتبط