مربیان بین المللی راهنمایان کوهستان

1398/06/21

آرزوی موفقیت برای خانم زهره افقی و آقایان حامد حواله دار و مهیار کفاش مربیان و راهنمایان کوهستان خانه کوهنوردان تهران در دوره بین المللی راهنمایان کوهستان. باشگاه خانه کوهنوردان تهران آرزوی موفقیت در تمام مراحل ورزشی عزیزان را دارد. 


آبوم تصاویرمطالب مرتبط