جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان

1398/06/23

جلسه ۲۶ شهریور ماه 
سه شنبه ۱۳۹۸
باشگاه خانه کوهنوردان تهران 
ساعت۱۹:۰۰ دقیقه بدین شرح برگزار میگردد:🔽

گزارش قله سبلان 
توسط: آقای سجاد فاضل پور
گزارش برنامه طبیعت گردی آبشار کلوگان
توسط : خانم سحر کیانی حقگو

 برنامه آموزشی و فنی (حمایت نفر دوم بر روی دیواره و در مسیر های چند طول طناب)
توسط: آقای رضا همتی 
مربی درجه سه سنگنوردی 


@tehranmountainclubb
روابط عمومی باشگاه خانه کوهنوردان
↩️شرکت برای عموم آزاد است.


آبوم تصاویرمطالب مرتبط