گزارش صعود k2

1398/06/22

k2نشست ماهانه انجمن کوهنوردان ایران گزارش صعود 
 توسط :آقای حسین بهمنیار
 اخبار کوهنوردی 
زمان شنبه ۳۰ شهریور باشگاه خانه کوهنوردان تهران


آبوم تصاویرمطالب مرتبط