جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان

1398/06/07

جلسه هفتگی باشگاه خانه کوهنوردان تهران: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 
اجرا:آقای بهمن ملکی
 گزارش قله سبلان توسط : آقای سجاد فاضل پور
گزارش برنامه طبیعت گردی آبشار کلوگان توسط: خانم سحر کیانی حقگو 
(برنامه آموزشی و فنی ( حمایت نفر دوم بر روی دیواره و مسیره های چند طول طناب 
  با تشکر از حضور گرمتان


آبوم تصاویرمطالب مرتبط