روزمعلم مبارک

1399/02/12

کوهستان تنها آموزگاریِ ست که کوچیکترین خطا را با بدترین تنبیهِ ممکن جواب میدهد!!
کوهنورد بودن یعنی درس اخلاق و تجربه مرگ، مشقت و ریاضت گرفتن اما ماندن و لذت بردن...
دراین کلاس مدیون کسانی هستیم  که جلوتر از همه بودند، درک کردند با جان خطر ها را، اما نترسیدن. نقش با سابقه بودن خود را فراموش و خالصانه با ذره ذره وجودشان بدون هیچ منتی  آموختند. اینها همان مربیانی هستندکه زندگی را به قاموس کوهستان، هدیه می‌دهند.
روز معلم رو بر تمامی پیشکسوتان و مربیان گرانقدر مبارک باد🌹🌹


آبوم تصاویرمطالب مرتبط