ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان

1399/04/04

ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان 
محل استقرار ستاد: ابتدای یال قله کلکچال 
تاریخ : ۲۲و ۲۳ خرداد
با تشکر از افراد شرکت کننده : خانم سمیه بیرانوند ، آقایان جوهری ، امینی و فاضلی و همچنین مسئول ستاد باشگاه خانه کوهنوردان آقای حیدر خانلو.آبوم تصاویرمطالب مرتبط