لایو اینستاگرام با حضور آقای مهیار کفاش

1399/04/06

انجمن غار و غار شناسی ایرانیان برگزار می نماید
لایو اینستاگرام با حضور آقای مهیار کفاش
دبیر کمیته غارنوردی و غارشناسی فدراسیون کوهنوردی ، مربی درجه۲ غارنوردی 
موضوع : کاهش تمایل به برنامه های اکتشاف غار و مطالعات غارها در جامعه غارنوردی


آبوم تصاویرمطالب مرتبط