تبریک به سرکار خانم بیانه فاضلی

1399/06/13

تبریک به سرکار خانم بیانه فاضلی جهت قبولی در آزمون ورودی دوره طراحی و داوری درجه سه دوی کوهستان . 
باشگاه خانه کوهنوردان تهران آرزوی موفقیت در تمام مراحل ورزشی ایشان را دارد.🌹🌹
باشگاه خانه کوهنوردان تهران 


آبوم تصاویرمطالب مرتبط