فعالیت کلبه ی اطلاع رسانی کوهستان دارآباد

1399/06/28

(فعالیت کلبه ی اطلاع رسانی کوهستان دارآباد )
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
با تشکر از افراد مستقر در ستاد : 
خانم ها : زهرا آدینه ، زیبا معینی ، سمیه بیرانوند
آقایان : علی جوهری، بهداد امینی ، سجاد فاضلی ، حیدر خانلو ، صادق کریمی ، فیض اله حراتی.
و همچنین مسئول ستاد باشگاه خانه کوهنوردان آقای حیدر خانلو
باشگاه خانه کوهنوردان تهران 
www.khaneclub.com


آبوم تصاویرمطالب مرتبط