کارگاه کوهنوردی با اسکی

1399/10/13

کارگاه کوهنوردی با اسکی 
زمان : 18 دی 
(مدرس : آقای رضا طهماسبی (‌مربی در جه دو کوهنوردی با اسکی 


آبوم تصاویرمطالب مرتبط