یادبود مدرس فقید مرتضی نادی

1399/12/09

🔶️صعود سراسری قلل ریزان ، پرسون ، ساکا ، آتشکوه 🔶️
( یادبود مدرس فقید مرتضی نادی )
🔸️زمان : ۱۵ اسفند ۹۹
🔸️ثبت نام و هماهنگی: آقای علی جوهری ۰۹۱۲۴۳۴۴۶۲۵
🔴توجه: برنامه در صورت مساعد بودن شرایط جوی وایمن برگزار خواهد شد.
باشگاه کوهنوردی و اسکی خانه کوهنوردان تهران


آبوم تصاویرمطالب مرتبط