تمرینات آمادگی جسمانی

1399/12/12

تمرینات آمادگی جسمانی 
یک شنبه و سه شنبه 
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
بوستان طالقانی 
جهت کسب اطلاعات :
 خانم احتشام  ۰۹۱۲۸۵۸۵۷۹۱


آبوم تصاویرمطالب مرتبط