یادبود مدرس فقید زنده یاد مرتضی نادی

1399/12/15

یادبود مدرس فقید زنده یاد مرتضی نادی
دو کوهستان ( اسکای رانینگ) در مسیر قله پرسون.
سرپرست:آقای محمد عزتی
ابراز تشکر داریم از افرادی که زحمت کشیدند و به یاد آن درگذشته گرامی در این حرکت نمادین حضور داشتن.
باشگاه کوهنوردی و اسکی خانه کوهنوردان تهران


آبوم تصاویرمطالب مرتبط