یادبود مدرس فقید زنده یاد مرتضی نادی

1399/12/15

🔶️یادبود مدرس فقید زنده یاد مرتضی نادی🔶️
(صعودقله پرسون)
🔸سرپرستان : خانم معصومه ملکی ، آقایان علی جوهری ، علی قربانژاد 
🌿کاشت نهال به یاد مرتضی نادی 
🔹️ابراز تشکر داریم از افرادی که زحمت کشیدند و به یاد آن درگذشته گرامی در این حرکت نمادین حضور داشتن🔹️
باشگاه کوهنوردی و اسکی خانه کوهنوردان تهران 


آبوم تصاویرمطالب مرتبط