تسلیت

1399/12/24

بازگشت همه به سوی اوست
با خبر شدیم آقای حسین عزیزی از اعضاء قدیمی و پیشکسوت ، در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته اند. فقدان دردناک این عزیز ازدست رفته به ایشان وخانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از درگاه یکتای بی همتا برای بازماندگان صبر وشکیبایی آرزومندیم.
باشگاه کوهنوردی و اسکی خانه کوهنوردان تهران


آبوم تصاویرمطالب مرتبط