صعود قله خلنو

1400/03/27

🔶صعود قله خلنو  🔶
🔹️سرپرست برنامه : بهمن ملکی
🔹️تاریخ برنامه : ۲۷ و ۲۸  خرداد  ۱۴۰۰
🔹️سطح برنامه : سنگین 
شماره جهت هماهنگی : 🔻
آقای بهمن ملکی  ۰۹۱۲۲۳۳۲۲۱۰
📌داشتن بیمه ورزشی الزامی است .


آبوم تصاویرمطالب مرتبط