كوفتگي عضلاني ترجمه: دکتر فاطمه جان بزرگی

1397/10/02

بررسی کوفتگی عضلانی

 

 

 

 

 

كوفتگي عضلاني

 

ترجمه:  فاطمه جان بزرگی

کارشناس اشد تغذیه ورزشی، دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق

 

1397

 

 

 

 

 

كوفتگي عضلاني

کوفتگی و درد عضلانی، یک تجربۀ معمول و شایع پس از انجام فعالیت‌های جسمانی است که با احساس درد،  گزارش‌های موجود حاکی از این مطلب است که غالباً سفتی، ضعف واسپاسم در عضلات درگیر همراه است. بروز کوفتگی پس از انجام فعالیت‌های سنگین و غیر معمول که همراه با انقباض‌های برونگرا است، عارض می‌شود. از فعالیت‌هایی که ویژگی مذکور را داراست می‌توانیم در سرازیری راه رفتن و دویدن، از پله وکوه پایین آمدن،  اسکی در سرازیری، تمرینات مخصوص پلیومتریک و انقباض‌های برونگرا در حین تمرین با وزنه را نام ببریم.

انواع كوفتگي عضلاني: به طور کلی دو نوع کوفتگی عضلانی شناخته شده‌است

§        کوفتگی عضلانی حاد  

§        کوفتگی عضلانی تاخیری  

کوفتگی عضلانی حاد

کوفتگی حاد در هنگام و بلافاصله پس از دوره تمرین ایجاد می‌شود و عقیده بر آن است که علّت آن احتمالاً ناشی از فقدان جریان خون به عضلات فعال است. ممکن است کوفتگی حاد به دلیل تجمع فرآورده‌های نهایی متابولیکی مانند  H+یا اسیدلاکتیک و خیز بافتی باشد که در نتیجه انتقال مایع از پلاسمای خون به درون بافت‌ها بوجود آید. این همان احساس حجیم شدن عضله است که ورزشکاران پس از تمرینات استقامتی یا قدرتی با آن روبرو هستند.

 

کوفتگی عضلانی تاخیری:

فعالیتی که با الگوي حرکتی جدید و یا با شدت زیادي انجام شود؛ اغلب منجر به احساس درد و ناراحتی عضلانی میشود که مشخصه آن تاخیر در بروز درد بوده و تحت عنوان کوفتگی عضلانی تاخیري

 (Delayed Onset Muscle Soreness: DOMS)   نامیده می‌شود هرچند اغلب فعالیت‌هاي عضلانی شامل تمامی انواع انقباضات عضلانی است؛ اما آسیبی که بر اثر بخش برون‌گراي فعالیت به وجود می‌آید؛ از دیگر انواع انقباضات بیشتر است. تصور بر این است که DOMS  بر اثر پارگی‌هاي بسیارکوچک در تارهاي عضلانی و عموماً بر اثر انقباضات برون‌گرا به ‌وجود می‌آید. این نوع از کوفتگی حالت ناخوشایندي است که با كاهش دامنة حركتي مفصل، كاهش قدرت عضلاني، سفتی، خستگی عضله، درد، تورم، التهاب آسيب‌هاي ريز در سطح ميكروسكوپي، ترشح آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در پلاسما و افزایش واکنش‌های التهابی همراه است. گزارش‌هاي موجود نشان می‌دهد که غالباً بروز کوفتگی پس از انجام فعالیت‌هاي سنگین و غیر معمول همراه با انقباض‌هاي برونگرا است و در ورزشکاران مبتدي و حرفه‌اي دیده می‌شود. کوفتگی عضلانی تاخیري در افراد معمولی و ورزشکاران مبتدي ناشی از انجام یک جلسه فعالیت بدنی با انقباضات برونگرا است، حال آن که در ورزشکاران نخبه یا حرفه‌اي غالباً بر اثر افزایش ناگهانی در حجم یا شدت تمرین ایجاد می‌شود. کوفتگی عضلانی تاخیري ، 8 الی 12 ساعت پس از تمرین آغازشده، در عرض 24 الی 48 ساعت پس از تمرین به اوج می‌رسد. سرانجام بین 5 الی 7 روز پس از تمرین از بین می‌رود.

 

پیشگیری

از جمله راهكارهاي پيشگيري DOMS  می‌توان به افزايش تدريجي فشار تمرين و پرهيز از فعاليت‌هاي ناآشنا، تكرار فعاليت مورد نظر جهت بروز روند سازگاري و نيز كاهش فعاليت‌هاي عضلاني برونگرا اشاره كرد.

 از جمله راهكارهاي درماني كه در تحقيقات بررسي شده‌اند، مي‌توان به اثر تمرينات گرم كردن، استفاده از امواج مافوق صوت، سرمادرماني، ماساژ، مكمل‌هاي آنتي‌اكسيداني مانند ويتامينهاي C وE ، داروهاي ضدالتهاب مانند ايندومتاسين و ايبوپروفن و نيز گياهان دارويي اشاره كرد.

 

 

منابع:

 

          Smith, LL. (1991). "Acute inflammation: the underlying mechanism in delayed onset muscle soreness? " Medicine and Science in Sports and Exercise, 23(5); pp:542-551.

 

          Bilal, DE., Metin, Y., Asim, C., Nazmi, S., Mehmet, G. ( 2015). "Comparison of Ice

          Massage versus Cold-Water Immersion on Muscle Damage and DOMS Levels of Elite Wrestlers". T-ANTH, 19(1); PP:123-129.

 

          Brown, S.J., Child, R.B., Day, S.H., Donnelly, A.E. (1997). “Indices of skeletal muscle

          damage and connective tissue breakdown following eccentric muscle contractions”. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, (75): pp: 369-374.

 

          Lesley, M., David, S., Ruth, F., John K. (2015). "Curcumin supplementation likely

          attenuates delayed onset muscle soreness (DOMS) ". European Journal of Applied

          Physiology, 115(8); pp:1769-1777.

 

          Karimi, E., Oskoueian, E., Hendra, R., Hawa, Z.E. (2010). “Evaluation of Crocus sativus L. stigma phenolic and flavonoid compounds and its antioxidant activity”. Molecules,15(9): pp: 6244-6256.

          Pyne, D.B. (1994). “Exercise-induced muscle damage and inflammation: a review”.

          Australian journal of science and medicine in sport, (26): pp: 49-58.

 آبوم تصاویرمطالب مرتبط