جلسه اختتامیه سال 1397

1397/12/26

جلسه راس ساعت 7:30 با ارائه بیلان تشکیلات خانه کوهنوردان توسط سرکار خانم پسندیده و ارائه بیلان کارگروه فنی خانه کوه نوردان توسط آقای مرتضی نادی و همچنین صحبت های جناب آقای رضا کفاش ریاست محترم هیئت مدیره خانه کوهنوردان ارائه شد و گزارش اولین مسابقه سنگ نوردی درون باشگاهی توسط آقای امیردادرس  ‏‏‏‏ / و پذیرایی از همراهان همیشگی خانه کوهنوردان .
ضمن تشکر از دوستان و همراهان 


آبوم تصاویرمطالب مرتبط