تقویم ورزشی خانه کوهنوردان کرج

 عنوان
لیست برنامه هاتقویم ورزشی سه ماه سوم 92
لیست برنامه هاتقویم شش ماه اول 92
برنامه های هفته آتی
لینک های پرکاربد
فدراسیون کوهنوردی ایران
انجمن کوهنردی ایران
  محل تبلیغات شما   محل تبلیغات شما   ساعت برگزاری جلسه:
سه شنبه ها ساعت 20:00

محل:
کرج - میدان کرج - جنب بانک صادرات - پاساژکمالی - طبقه سوم - شماره 37