گزارش اردوي اول غار نوردي سال 1400شرح برنامه

به نام خدا
گزارش اردوي اول غار نوردي سال 1400 (تمرین تکنیک های امداد و نجات در غار)
استان يزد
تهیه کننده : محمدرضا نصیری
مربیان دوره : حسین بوئینی، محمدرضا نصیری، الناز قاسمی، محمدعلی دهقان، حامد حکیم جوادی
اعضا خانه کوهنوردان که در این برنامه حضور داشتند : محمدرضا نصیری، الناز قاسمی، سعیده نی باقلی، حیدرخانلو
اردوي اول از پنج اردو برنامه ريزي شده با هدف تمرين تکنیک های نجات در غار در استان يزد به تاریخ 22 الی 24 اردیبهشت با حضور ١٥ كارآموز و ٥ مدرس از استان هاي مختلف برگزار شد.
بنا به برنامه ريزي انجام شده روز اول ساعت ٨ در سايت آدرشك واقع در مهریز که در انتهاي يك دره زيبا قرار داشت وعده كرده بوديم. با هماهنگي خوب بچه هاي يزد يه ماشين ون براي انتقال بچه ها از ترمينال و ايستگاه راه اهن آماده شده بود. بعد از رسيدن كل تيم و معرفي اعضا با ٤-٥ دقيقه پياده رویي وارد سايت شديم. چون مدت زیادی بود که كارآموزها تمرين نداشتند به تمرین تکنیکهای طناب ريزي، عبور از ريبلي و گره پرداختند. مدرسين و افراد قديمي تر  نیز به طراحي مسیر و رول كوبي برای سناريو نجات كه قرار بود در روز هاي بعد اجرا شود مشغول شدند. هر نفر چندين مسير مختلف را طناب ريزي و جمع كرد و در آخر ساعت ٥ وسيله ها رو جمع كرديم و با وسايل نقليه به سمت سالن ورزشي شكيب كه در مهريز  بود حركت كرديم. در روزهاي قبل بچه هاي يزد لطف كرده بودن رول ها و صفحه پلاكها رو به ستون ها جوش داده بودن. بعد از كمي استراحت كلاس تئوري مباحث رول كوبي، شناخت رول و نحوه طناب ريزي اصولي كارگاه ها توسط استاد بوئيني تدريس شد و تا پاسی از شب ادامه داشت.
روز دوم بچه ها پس از صرف صبحانه هارنس پوشيده منتظر كلاس بعدي بودند. كارگاه نجات و كانتركردن مصدوم  به بچه ها آموزش داده شد و همه روي نرده هاي سالن و نزدیک به زمين شروع به تمرين كردند ومربي ها ايرادها رو رفع و توضيح مي دادند. در مرحله بعد به وسيله جرثقيل طناب هاي دسترسي متصل و حالا بچه ها روي ارتفاع شروع به تمرين كردند. ابتدا با يك كارگاه تمرين ها شروع شد و كم كم به ٦ كارگاه پشت سرهم رسيد و مصدوم از جلوی درب تحويل و در انتهاي سالن روی زمين تحويل داده مي شد. بعدازظهر آموزش برانكارد نست، نحوه بستن و حمل دستی مصدوم، پوشش غارنورد، تغذيه، حمايت رواني، ثثبيت مصدوم  و در آخر نحوه زدن تيرول افقي، انتقال و تخليه مصدوم از رو تيرول آموزش داده شد. حالا نوبت اين بود بچه ها مصدوم رو داخل نست ببندند و سناريو جديد رو با نست انجام بدن كه با تلاش هاي زياد انجام شد.

روز سوم صبح به سمت سايت آدرشك حركت كرديم پس از توجيه  بچه ها و طراحي سناريو نجات،
تيم بندي انجام و نفرات جهت ايجاد كارگاه هاي دسترسي و نجات حركت كردند. سناريو به
اين شكل بود كه يک نفر در انتهاي دره از آبشار انتهايي سقوط كرده و بچه ها بعد از
فيكس كردن و انتقال زميني مصدوم اون رو به وسيله ٧ كارگاه از دره خارج میکنند. که
با تلاش بسیار تمامی اعضا سناریو به خوبی انجام شد و بدون هیچ خطایی مصدوم به
سلامت از دره خارج شد. در آخر وسيله هاي گروهي به اعضا تحویل داده شد و بعد از خداحافظي
نفرات  به سمت استان هاي خودشون حركت كردند.آبوم تصاویر

اعضا شرکت کننده